Contact:

Marino Milos 
Plus HR / Naklada Slap 
marino.milos@plus-hr.net 
+385989829811 

When

April 30, 2010 at 10:00 AM 
to
April 30, 2010 at 02:00 PM 

Add to my calendar 

Where

Centar za edukacije i istrazivanja Naklade Slap 
Miramarska 105
Zagreb HR-10000
Croatia
 

 
 

Temeljni HR certifikat 

Kako bi se ucinkovito nosio s povecanim odgovornostima posla, HR strucnjak danas treba posjedovati široka multidisciplinarna znanja te mora demonstrirati prošireni skup kljucnih kompetencija. U vrijeme brzih i cestih promjena on mora posjedovati superiorne konzultantsko-savjetodavne vještine, treba biti sposoban graditi mreže i partnerstava te razumijevati strateški okvir poslovanja tvrtke.

HR strucnjak treba prakticna znanja, ne teoriju.

Temeljni HR certifikat omogucava jasno strukturiranu, standardiziranu i prakticno orijentiranu provjeru i potvrdu iskustva i znanja nužnih današnjim HR strucnjacima, ali i svim onim menadžerima koji su svjesni kriticne važnosti ljudskog kapitala za kompetitivnu prednost njihove trvtke. U šest medjusobno povezanih radionica, kljucne ideje i HR koncepti analiziraju se kroz stalnu interakciju i razmjenu iskustava polaznika, kritickim preispitivanjem aktualnih praksi, korištenjem relevantnih studija slucaja i ciljanih analiza, poticanjem rada u malim timovima i grupnih rasprava, uz stalno moderiranje predavaca.
*
Raspored modula

 HR kao strateski partner: Nova uloga ljudskih resursa - link
 5. i 6. veljace 2010. godine
*
Nacela pribavljanja i selekcije: Kako dobiti rat za talente? - link
15. veljace 2010. godine
*
 Upravljanje ucinkom: Uloga pojedinca u izvršenju strategije tvrtke - link
1. ozujka 2010. godine
*
Temelji sustava nagradjivanja: Kljucna uloga u izgradnji kulture ucinka - link
8. ozujka 2010. godine
*
Trening i razvoj: Upravljanje talentima kao konkurentska prednost - link
29. ozujka 2010. godine
*
Radno-pravni odnosi: HR kao strateški partner tijekom organizacijskih promjena - link
12. travnja 2010. godine
*
LOKALNA CERTIFIKACIJA - Strucnjak za ljudske resurse
30. travnja 2010. godine

Program se provodi u suradnji sa Nakladom Slap, vodecim regionalnim izdavacem psihodijagnostickih mjernih instrumenata (testova) i psihološke literature. Mjesto održavanja radionica je Centar za edukacije i istraživanja Naklade Slap u Miramarskoj 105 u Zagrebu (karta lijevo). Preuzmite brošuru.