When

Saturday, March 24, 2018 from 8:00 AM to 5:00 PM CET
Add to Calendar 

Where

Place des Sciences

Campus de l'Université Catholique de Louvain

Louvain-la Neuve 

Place Montesquieu 1
Louvain-la-Neuve
Belgium

Contact

Brett Engle 
PeaceJam Belgium 
+1 720 233 2314 
belgium@peacejam.org 
 

PeaceJam Belgium Conference Pre -registration 

This form is for Schools/Organizations that are coming as a group to the PeaceJam Belgium Conference. In addition to this pre-registration form we will need a paper form for each participant that is signed by their parent/or guardian.  Please email or bring a physical copy of these forms for each participant.  Youth that do not have a signed form by their parent/guardian, will not be able to participate!

Please do not forget to register online by clicking on the "register now" button at the bottom of this page.

__

Ce formulaire est pour les écoles/organisations de jeunesse qui viennent avec un groupe à la conférence PeaceJam Belgique. En plus de ce formulaire en ligne, nous vous demanderons de remplir un formulaire papier par jeune, à faire signer par leur parent/guardien. Veuillez s'il-vous-plait apporter une copie imprimée de ces derniers avec vous à la conférence. Les jeunes n'ayant pas fait signer ce papier par leur parent/guardien ne seront pas autorisés à participer à la conférence!

Veuillez s'il-vous-plaît ne pas oublier de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "register now" en bas de la page.

__

Dit invulformulier is voorbehouden voor scholen en organisaties.  Naast dit document vragen wij voor elke deelnemer ook een schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd. Deze toestemming kan via e-mail worden gecommuniceerd naar ons, of via een papieren versie. Jongeren die niet over een goedkeuring beschikken, zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de PeaceJam Belgium Conference! 

Vergeet niet om online in te schrijven door op de "register now" knop te klikken beneden aan de pagina.


Youth - Jeunes - Jeugd

Youth Registration Form (complete) - English

Formulaire d'inscription pour les jeunes (complet) - Français

Jeugd registratie formulier (compleet) - Nederlands

Adult (teacher/youthworker) - Adulte (professeur/travailleur jeunesse) - Volwassennen (leraar/jeugdwerker)

Adult Registration Form (complete) - English 

Formulaire d'inscription pour adultes (complet) - Français

Volwassennen registratie formulier (compleet) - Nederlands

The registration fee for the conference is 35€ per person. Please note that, if needed, we can provide financial support upon request. Contact us at belgium@peacejam.org

Les coûts de participation à la conférence sont de 35€ par personne. Veuillez noter qu'un soutien financier est possible sur demande. Veuillez nous contacter à l'adresse belgium@peacejam.org

De kostprijs ter deelname aan de conferentie bedraagt € 35 per persoon.  Een financiële tussenkomst is mogelijk op aanvraag. U kunt ons hiervoor contacteren op belgium@peacejam.org

 


 

Deadline to register : 21 March

Date limite d'inscription : 21 Mars

Registratiedeadline : 21 Maart