When

Saturday, October 20, 2018 at 9:00 AM CEST
-to-
Sunday, October 21, 2018 at 5:00 PM CEST

Add to Calendar 

Where

KULeuven campus

Leuven
Belgium


 

Contact

Brett Engle 
PeaceJam Belgium 
+1 720 233 2314 
belgium@peacejam.org 
 

PeaceJam Belgium 2018 Conference

Participant registration 

This form is for Schools/Organizations that are coming as a group to the PeaceJam Belgium Conference. In addition to this pre-registration form we will need a paper form for each participant that is signed by their parent/or guardian.  Please email or bring a physical copy of these forms for each participant.  Youth that do not have a signed form by their parent/guardian, will not be able to participate!

Please do not forget to register online by clicking on the "register now" button at the bottom of this page.

__

Dit invulformulier is voorbehouden voor scholen en organisaties.  Naast dit document vragen wij voor elke deelnemer ook een schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd. Deze toestemming kan via e-mail worden gecommuniceerd naar ons, of via een papieren versie. Jongeren die niet over een goedkeuring beschikken, zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de PeaceJam Belgium Conference! 

Vergeet niet om online in te schrijven door op de "register now" knop te klikken beneden aan de pagina.

__

Ce formulaire est pour les coles/organisations de jeunesse qui viennent avec un groupe  la confrence PeaceJam Belgique. En plus de ce formulaire en ligne, nous vous demanderons de remplir un formulaire papier par jeune,  faire signer par leur parent/guardien. Veuillez s'il-vous-plait apporter une copie imprime de ces derniers avec vous  la confrence. Les jeunes n'ayant pas fait signer ce papier par leur parent/guardien ne seront pas autoriss  participer  la confrence!

Veuillez s'il-vous-plat ne pas oublier de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "register now" en bas de la page.


Youth - Jeugd - Jeunes

Youth Registration Form (complete) - English

Jeugd registratie formulier (compleet) - Nederlands

Formulaire d'inscription pour les jeunes (complet) - Franais

Adult - Volwassennen - Adulte

Adult Registration Form (complete) - English 

Volwassennen registratie formulier (compleet) - Nederlands

Formulaire d'inscription pour adultes (complet) - Franais

The registration fee for the conference is 50€ per person. Please note that, if needed, we can provide financial support upon request. Contact us at belgium@peacejam.org

De kostprijs ter deelname aan de conferentie bedraagt 50€  per persoon.  Een financile tussenkomst is mogelijk op aanvraag. U kunt ons hiervoor contacteren op belgium@peacejam.org

Les cots de participation  la confrence sont de 50€ par personne. Veuillez noter qu'un soutien financier est possible sur demande. Veuillez nous contacter  l'adresse belgium@peacejam.org

 

Deadline to register : 6 October

Registratiedeadline : 6 oktober

Date limite d'inscription : 6 octobre