When

Saturday, February 23, 2019 at 9:00 AM CET
-to-
Sunday, February 24, 2019 at 5:00 PM CET

Add to Calendar 

Where

KULeuven campus

Leuven
Belgium


 

Contact

Ingrid Liberatore 
PeaceJam Belgium 
+32 477 26 32 98 
belgium@peacejam.org 
 

PeaceJam Belgium 2019 Conference

Participant registration 

 

IMPORTANT NOTE: This registration will not work in the SAFARI browser.  Please use a different browser (Firefox or Chrome) AND ensure that you receive a confirmation email after submitting your registration.

 

This form is for Schools/Organizations that are coming as a group to the PeaceJam Belgium Conference. In addition to this pre-registration form we will need a paper form for each participant (under 18 years of age) that is signed by their parent/or guardian.  Please email or bring a physical copy of these forms for each participant.  Youth that do not have a signed form by their parent/guardian, will not be able to participate!

Please make sure to complete your paper registration form in addition to the online registration form at the bottom of the page.

__

Dit invulformulier is voorbehouden voor scholen en organisaties.  Naast dit document vragen wij voor elke deelnemer (jonger dan 18 jaar) ook een schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd. Deze toestemming kan via e-mail worden gecommuniceerd naar ons, of via een papieren versie. Jongeren die niet over een goedkeuring beschikken, zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de PeaceJam Belgium Conferentie! 

Om je inschrijving volledig te maken moet je het papieren registratieformulier invullen én zeker ook online registeren door op de onderstaande knop “register now” te klikken.

__

Ce formulaire est pour les écoles/organisations de jeunesse qui viennent avec un groupe à la conférence PeaceJam Belgique.  En plus de ce formulaire en ligne, nous vous demanderons de remplir un formulaire papier par jeune (de moins de 18 an) à faire signer par leur parent/tuteur.  Veuilez s’il-vous-plait apporter une copie imprimée de ces derniers à la conférence.  Les jeunes n’ayant pas fait signer ce papier par leur parent/tuteur, ne seront pas autorisés à participer à la conférence.  Les jeunes n'ayant pas fait signer ce papier par leur parent/tuteur ne seront pas autorisés à participer à la conférence! 

Afin de finaliser votre inscription, veuillez remplir le formulaire papier, ainsi que l’enregistrement en ligne, en cliquant sur le bouton « register now », en bas de la page.


Youth - Jeugd - Jeunes

Youth Registration Form (complete) - English

Jeugd registratie formulier (compleet) - Nederlands

Formulaire d'inscription pour les jeunes (complet) - Français 

 

Adult (teacher/youthworker) - Adulte (professeur/travailleur jeunesse) - Volwassennen (leraar/jeugdwerker)

Adult Registration Form (complete) - English 

Formulaire d'inscription pour adultes (complet) - Français

Volwassennen registratie formulier (compleet) - Nederlands

 

 

The registration fee for the conference is 50€ per person.  There is an early bird registration fee of 40€ per person until 30th of January.  Please note that, if needed, we can provide financial support upon request. Contact us at belgium@peacejam.org

De kostprijs ter deelname aan de conferentie bedraagt 50€  per persoon.  Er is een vroegboek deelname prijs van 40€ per persoon t.e.m. 30 januari.  Een financiële tussenkomst is mogelijk op aanvraag. U kunt ons hiervoor contacteren op belgium@peacejam.org

Les coûts de participation à la conférence e sont de 50€ par personne. Tarif réduit : 40€ par personne pour toute inscription avant le 30 janvier. Veuillez noter qu'un soutien financier est possible sur demande. Veuillez nous contacter à l'adresse belgium@peacejam.org

Deadline to register :16 February

Registratiedeadline : 16 februari

Date limite d'inscription : 1février