When

Tuesday, March 21, 2023 from 12:00 PM to 5:00 PM GMT
Add to Calendar 

Where

De Courceys Manor 
Tyla Morris House
Pentyrch CF15 9QN
United Kingdom
 

 
 

Contact

Wales Cancer Network 
02922 941308 
WCN.WalesCancerNetwork@wales.nhs.uk
 

All Wales Teenage and Young Adults Cancer Meeting 

We're delighted to invite you to register for the All Wales Teenage and Young Adults (TYA) Cancer Meeting taking place on the 21st March 2023 at De Courceys Manor, Cardiff.

This free to attend event is a chance to network and discuss the latest updates in TYA cancer here in Wales.

Registration                                                                                                                                                    Please click on the link below to register for free. 

Agenda                                                                                                                                                                  A detailed agenda will be shared in due course.

Contact                                                                                                                                                                  For further information please contact WCN.WalesCancerNetwork@wales.nhs.uk

 

Cyfarfod Canser Pobl Ifanc yn eu Harddegau ac Oedolion Ifanc (TYA) Cymru Gyfan

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i gofrestru ar gyfer Cyfarfod Blynyddol Canser Pobl Ifanc un eu Harddegau ac Oedolion Ifanc sy'n cymryd rhan ar 21 Mawrth 2023 at De Courceys Manor, Caerdydd. 

Mae'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn gyfle i rwydweithio a thrafod y diweddariadau diweddaraf am Ganser TYA yma yng Nghymru.

Cofrestru                                                                                                                                                        Cliciwch ar y ddolen isod i gofrestru am ddim.

Agenda                                                                                                                                                         Byddwn yn rhannu'r agenda yn fuan.

Gwybodaeth Cyswllt                                                                                                                                          Am ragor o wybodaeth, cysylltwch WCN.WalesCancerNetwork@wales.nhs.uk