When

Thursday, October 5, 2017 from 8:00 AM to 6:00 PM MYT
Add to Calendar

Where

Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia

73, Jalan Raja Chulan,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 50200
Malaysia

Event Address Map
Driving Directions

Contact

Ms Aini
Centre For Research and Training
603-41081439
aini@cert.com.my

Muzakarah KLIFF2017

KLIFF Muzakarah Shariah tahun 2017 ini memberi fokus khas kepada topik-topik berkaitan perkembangan produk-produk terkini dalam perbankan dan kewangan Islam. Produk-produk yang yang bakal dibincangkan tersebut meliputi produk pasaran modal Islam khasnya Sukuk dan pelaburan.

Registration is closed. This event has already been held.