Where

This is an online event.

Contact

Calvin Hu
Family Caregiver Alliance
415-434-3388 ext. 313
chu@caregiver.org

Ang Pangangalaga Sa Mahal sa Buhay Sa Panahon ng Kapaskuhan

Ang webinar na ito and inihahandog ng Family Caregiver Alliance para sa mga tagapangalaga (caregivers) na ang pangunahing pananalita ay Tagalog. Ang layunin ng webinar na ito ay para tulungang tuklasin at harapin ang lahat ng dahilan ng mga “stress” ng mga caregivers lalo na sa panahon ng kapaskuha

Registration is closed. This event has already been held.