When

Thursday, February 25, 2021 from 1:30 PM to 3:00 PM PST
Add to Calendar

Contact

Family Caregiver Alliance
Family Caregiver Alliance
415-434-3388
edprograms@caregiver.org

Mabisang Komunikasyon sa Pangangalaga

Ang webinar na “Mabisang Komunikasyon sa Pangangalaga” ay para sa mga family caregivers na ang pangunahing wika ay Tagalog bilang tulong at suporta sa pagsiyasat ng mas mabuti at mas mabisang pamamaraan sa komunikasyon. Ang pangunahing layunin nito ay para tulungan ang family caregivers na unawain ang kahirapan sa komunikasyon.

Registration is closed. This event has already been held.