When

Wednesday, May 17, 2023 from 6:00 PM to 7:30 PM WAT
Add to Calendar

Where

This is an online event.

Contact

ITMIG
The International Thymic Malignancy Interest Group
communication@itmig.org

Grasiczaki i raki grasicy - aktualnosci w zakresie diagnostyki i leczenia

Z okazji Miesiaca Swiadomosci Nowotworów Grasicy (Maj) zapraszamy na wielodyscyplinarne webinarium dla lekarzy w jezyku polskim pt.: GRASICZAKI I RAKI GRASICY - aktualnosci w zakresie diagnostyki i leczenia; Prezentacja przypadków i dyskusja wielodyscyplinarna

Registration is closed. This event has already been held.